XVII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
"BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE"
09/10 czerwca 2016 r.


 

Oficjalny sponsor     

/


 

Miejsce obrad

Hotel Airport Okęcie
ul. 17 Stycznia 24, 2-146 Warszawa

Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy portal Jakdojade.pl.

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.Szanowni Państwo!

 

    Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych obradach sympozjum „Blok Operacyjny - organizacja i funkcjonowanie", które już tradycyjnie stało się miejscem spotkań i wymiany poglądów osób, których praca stale lub częściowo, związana jest z blokiem operacyjnym.
    Program obrad jest tradycyjnie przygotowany przy czynnym uczestnictwie Profesora Krzysztofa Bieleckiego i Profesora Tadeusza Szretera i skupia się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych.
    W tym roku wiodącym tematem obrad będą kwestie związane z bezpieczeństwem w bloku operacyjnym, pomimo że zagadnienia te były już wcześniej omawiane, warto i należy do nich wracać. Z rzeczy nowych chcielibyśmy zaproponować Państwu cykl sesji poświęconym specjalistycznym blokom operacyjnym i tu poprosiliśmy o przygotowanie takiej sesji Panią Mgr Grażynę Złotkowską wieloletnią Pielęgniarkę Oddziałową bloku operacyjnego w Instytucie Onkologii w Warszawie. Jeżeli ta inicjatywa spotka się z Państwa akceptacją, to będzie kontynuowana w następnych latach.
    Do udziału w Sympozjum i towarzyszącej wystawie zapraszamy też firmy medyczne i farmaceutyczne. Państwa udział w Sympozjum jest niezwykle cennym, praktycznym wzbogaceniem programu obrad.
    Zapraszając Państwa, należy podziękować Wszystkim z którymi konsultowano program obrad. Wierzymy, że tegoroczny program obrad zostanie przez Państwa zaakceptowany.
 

Z wyrazami szacunku
Zespół Organizatorów SympozjumProgram

  

Dzień I
9 czerwca 2016 (czwartek)
Otwarcie obrad godz. 10.00

 

Sesja I godz. 10.30 - 12.30
Bezpieczeństwo w bloku operacyjnym
- przygotowanie i prowadzenie
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

- chirurgia - protokoły ERAS (Enhanced recovery after surgery)
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

 

- anestezjologia
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

- wyposażenie i narzędzia
- Mgr Maria Ciuruś, Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra Nauczania Pielęgniarstwa

 

- hipotermia
- Dr Bartosz Horosz, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

- okołooperacyjna karta kontrolna
- Mgr Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

Przerwa na kawę ok. godz. 12.30 -13.00

 

Sesja II - godz. 13.00 -15.00
Bezpieczeństwo radiologiczne w bloku operacyjnym
- przygotowanie i prowadzenie Mgr inż. Ryszard Kowski, Łódzki Ośrodek Szkoleniowo Konsultacyjny LOŚ, CMKP
- aparat rtg na bloku - dopasowanie aparatu do wykonywanych procedur
- rozkład promieniowania rozproszonego wokół aparatu i pacjenta
- zasady optymalizacji dawki dla pacjenta
- zasady ochrony radiologicznej personelu

 

Przerwa na obiad ok. godz. 15.00 - 16.00

 

Sesja III godz. 16.00 - 18.00
Ból
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

- leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym
- dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska , Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie * ze względów organizacyjnych możliwa konieczność przeniesienia wykładu na początek obrad

 

- ból u dzieci
- Dr Jakub Kalbowiak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

- leczenie bólu na miejscu wypadku
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Dzień II
Sesja IV - godz. 9.00 - 11.30
Specjalistyczne bloki operacyjne - onkologiczny blok operacyjny
- przygotowanie i prowadzenie Mgr piel. Grażyna Złotkowska, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Technika IONM - wartość pracy zespołowej na bloku operacyjnym
- Dr hab. n. med. Marek Dedecjus, prof. Nadzw., Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - nowoczesna metoda wspomagająca leczenie zaawansowanych nowotworów.
- Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Mastektomia podskórna z zachowaniem kompleksu otoczka - brodawka i jednoczasową rekonstrukcją.
- Dr n. med. Sławomir Mazur. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Postępy w leczeniu operacyjnym w urologii.
- Dr n. med. Roman Sosnowski: Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Przerwa na kawę ok. 11.30 - 12.00

 

Sesja V - godz. 12.00 - 14.00
Nowości w bloku operacyjnym

 

Płynoterapia resustytacyjna przy masywnych utratach krwi
- Dr hab. n. med. Paweł Sobczyński, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Zarządzanie blokiem operacyjnym współczesne wyzwania i ograniczenia
- Mgr piel. Grażyna Złotkowska, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Podsumowanie i dyskusja

 

Obiad ok.. 14.00


Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 30 kwietnia 2016 roku - 490 zł
- od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku - 590 zł
- od 1 czerwca 2016 roku - 690 zł
Cena zawiera podatek VAT.

Pliki do pobrania:
Formularz rejestracyjny,
Ulotka.

    W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

   Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.
 

   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem sympozjum.

    Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 2 czerwca 2016 r. na konto organizatora konferencji zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: BLOK 9/10.06.2016 + imię i nazwisko uczestnika. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 14.05.2016 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej i 100% wartości opłaty hotelowej. W razie rezygnacji po 14.05.2016 roku nie przewidujemy zwrotów. Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń (dotyczy także rezerwacji hoteli). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni przed terminem sympozjum.

 Adres do korespondencji


Blok Operacyjny Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 pok. 102
04-993 Warszawa
tel. (0-22) 867 24 26, (0-22) 867 24 25, fax 22 201-25-69
sekretariat@blokoperacyjny.plPatronat medialny:

 src=/userfiles/image/konferencje/prawo_imedycyna_wyd_40.gif       /     /   /


Ogólnopolski portal prawa medycznego Prawo i Medycyna
blokoperacyjny.pl
Wolny wybór - gwarancje i granice prawa pacjenta
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia