XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ

PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Warszawa, 16-17 listopada 2017 r.


Miejsce obrad

Polska Akademia Nauk
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4

Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy portal Jakdojade.pl.

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.


Oficjalny sponsor

/

/


Szanowni Państwo


  Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w obradach XXII Sympozjum „PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH".

  
Niezwykle trudno jest przygotować program cyklicznego, dorocznego spotkania, który nie byłby wyłącznie powtarzaniem oczywistych prawd, choć jak pamiętamy „Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką wiedzy".

   Niemniej jako organizatorzy czynimy starania aby każde Sympozjum niosło ze sobą powiew świeżości i pokazywało nowe problemy i zagadnienia, jakie napotykamy w swojej pracy, lub wskazywało te aspekty, które wymagają dyskusji.

   Przedstawiona propozycja ramowego programu stanowi próbę pogodzenia tych dwóch celów. Czy udana? Sami Państwo ocenicie to najlepiej.

   Efektem tych dążeń, jest mała rewolucja, co do liczby sesji zaplanowanych w czasie obrad, których będzie więcej, lecz będą nieco krótsze. Jeżeli Państwa wolą będzie pogłębienie któregoś z poruszanych wątków, jesteśmy gotowi to przeprowadzić, szczególnie, iż na bazie niektórych poruszanych tematów, można byłoby przygotować osobną konferencję.

   Do udziału w obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych, mając nadzieje, iż zarządzający szpitalami też znają czas na udział w Sympozjum.

   Dotychczasowe Sympozja nie byłyby tak dobrze oceniane, gdyby nie udział firm medycznych i farmaceutycznych dzięki Państwa obecności, mamy często jedyną unikalna szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami.

   Tradycyjnie zapraszamy też Państwa do zgłaszania własnych prac i referatów. Tych z Państwa, którzy się na to zdecydują prosimy o przesłanie streszczeń do 30 września 2017 roku.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów Obrad
Paweł Wójcik


PROGRAM OBRAD

 

Dzień I (16.11.2017)
Otwarcie Sympozjum godz. 10.00

 

Wykład Inauguracyjny
Operacja kolejny eksperyment z bakteriologii
- Prof. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec

 

Sesja I (10.45-12.45)
Pobieranie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych rekomendacje i najczęstsze błędy przygotowanie i omówienie problematyki
- dr hab. n. med. Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Błędy przedlaboratoryjne w klasycznych badaniach mikrobiologicznych
- dr n. med. Marek Bronk, Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk; dr n. med. Alfred Samet, Laboratoria Medyczne SYNEVO, Instytut Mikroekologii Poznań

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi wytyczne postępowania, błędy przedlaboratoryjne
- dr n. med. Halina Marchel, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr n. med. Beata Sulik-Tyszka, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr hab. n. med. Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakażenia odcewnikowe krwi dylematy diagnostyczne
- dr hab. n. med. Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr n. med. Halina Marchel, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr n. med. Beata Sulik-Tyszka, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Candida auris nowe zagrożenie i trudności w diagnostyce
- dr n. med. Beata Sulik-Tyszka, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr n. med. Halina Marchel, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr hab. n. med. Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Przerwa na obiad (12.45 -13.30)

 

Sesja II (13.30 -14.30)
Dekontaminacja szpitala.
Poprawa efektywności utrzymania czystości - doświadczenia własne
- mgr Katarzyna Mikowska, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
Postępowanie z pacjentem izolowanym
- dr n. med. Paweł Grzesiowski, SHL

 

Sesja III (14.30-16.30)
Sesja autonomiczna Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej
Przygotowanie personelu i sprzętu do pracy z pacjentem
Wdrażanie standardu higieny rąk wg WHO - doświadczenia własne
- mgr Katarzyna Mikowska, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
Nowe wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych
- mgr Anna Tymoczko, WSSE Warszawa
Strategia "nic poniżej łokcia"
- dr n. med Paweł Grzesiowski, SHL

 

Dzień II (17.11.2017 godz 9.00 - 13.00)
Przerwa godz. 11.00

Sepsa jako zakażenia szpitalne
Moderatorzy sesji:
- dr n. med. Tomasz Anyszek1,
- dr n. med. Alfred Samet1,4,
- prof. dr hab. n. med.. Anna Przondo-Mordarska
2

 

„Czasy indywidualnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w sepsie minęły bezpowrotnie lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz klinicysta, lekarz mikrobiolog, lekarz biochemik kliniczny, zawsze razem, nigdy osobno"
Andrzej Marszałek, Alfred Samet, Andrzej Gładysz

 

Patogeneza sepsy nowe wyzwania diagnostyczne
- prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska2
Razem czy osobno - biochemia i mikrobiologia w diagnostyce sepsy
- dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska1, dr n. med. Alfred Samet1, 4
Pooperacyjne delirium jako zwiastun sepsy
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki3
Metody molekularne w wykrywaniu, identyfikacji i typowaniu genetycznym szczepów odpowiedzialnych
za sepsę
- dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG5
Markery bakteryjne w translokacji z jelita grubego
- dr n. med. Mirosława Gałęcka4, mgr Anna Bartnicka4, dr n. med. Alfred Samet,1, 4
lek. med. Tomasz Wysocki
6
Translokacja z jelita grubego w patogenezie sepsy
- dr n. med. Alfred Samet1 4, dr n. med. Mirosława Gałęcka4, prof. dr hab. Krzysztof Bielecki3,
dr n. med. Tomasz Anyszek1, dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG
5
E. coli ESBL+ jako czynnik etiologiczny wielokrotnych seps u pacjentki z torbielowatością nerek
- dr n. med. Alfred Samet1,4, dr n. med. Monika Stolyhwo-Gofron7
Piorunująca sepsa w przebiegu cholangiohepatitis
- prof. dr hab. Andrzej Basiński8, dr Tomasz Łopaciński8, dr n. med. Marek Bronk9

 

1 Laboratoria Medyczne SYNEVO
2 Szpital T. Marciniaka, Wrocław
3 Szpital „Solec", Warszawa
4 Instytut Mikroekologii, Poznań
5 Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Politechnika Gdańska
6 Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital „Copernicus", Gdańsk
7 Poradnia Leczenia Zaburzeń Metabolicznych, Gdańsk
8 Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
9 Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk

 


Opłaty

Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 31 lipca 2017 r. - 450 zł
- od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. - 510 zł
- od 1 października do 7 listopada 2017 r. - 560 zł
- po 7 listopada 2017 r. - 640 zł
Cena zawiera podatek VAT.

Formularz rejestracyjny PDF>>>
Formularz rejestracyjny RTF>>>

 
W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: ZAKAŻENIA 16-17 listopada 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.

Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.

Adres do korespondencji

/


Dokumenty do pobrania:

Formularz pdf >>>
Formularz rtf >>>


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia