XVIII Ogólnopolskie sympozjum 

Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanieh

Warszawa, 1-2 czerwca 2017 r.


Miejsce obrad

Hotel Airport Okęcie
ul. 17 Stycznia 24, 2-146 Warszawa

Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy portal Jakdojade.pl.

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.


Szanowni Państwo!

    Zapraszamy serdecznie do udziału w osiemnastej tegorocznej, edycji Sympozjum „ Blok Operacyjny organizacja i funkcjonowanie". Autorami programu, są podobnie jak w latach ubiegłych, Panowie Profesorowie Krzysztof Bielecki i Tadeusz Szreter. Efekty tej wieloletniej współpracy są dobrze przez Państwa oceniane, a tematy poruszane w czasie obrad inspirują inne ośrodki do organizacji podobnych spotkań, a nawet omawiania identycznych tematów, jakie były poruszane na naszych konferencjach.
    Przeglądając poprzednie programy obrad, wydaje się, iż tegoroczne Sympozjum będzie w pewnym sensie wyjątkowe. W czasie spotkania będą w większym stopniu reprezentowane tzw. zagadnienia miękkie, dotyczące aspektów psychologicznych, niepowodzeń, stresu związanego z powikłaniami, a też relacji międzyludzkich. Pamiętajmy, człowiek jest ważniejszy od nawet najlepszego sprzętu i nowoczesnych rozwiązań.
    Jednocześnie pojawią się zupełnie nowe tematy, dotychczas w sposób skromny, reprezentowane na naszych spotkaniach.
    Organizacja i funkcjonowanie SOR, temat bardzo aktualny i trudny. W okresie organizacji SOR-ów mówiono wiele o funkcjonowaniu w ramach ich struktury osobnych sal operacyjnych. O tym jak wygląda praktyka wiedzą Państwo doskonale, a nie sposób wyobrazić sobie braku współpracy między tymi jednostkami.
    Pomimo, iż od lat organizowane są osobne konferencje poświęcone video-chirurgii temat ten był dotychczas poruszany na naszych spotkaniach w zbyt małym zakresie. Najwyższy czas, aby to naprawić. Bez video-chirurgii i technik małoinwazyjnych, trudno sobie wyobrazić pracę współczesnego bloku operacyjnego.
    Do realizacji merytorycznego programu obrad zaprosiliśmy autorytety w swoich dziedzinach. Za Ich udział w obradach bardzo dziękujemy.
   Tradycyjnie zapraszamy też firmy medyczne i farmaceutyczne. Towarzysząca wystawa, prezentacja najnowszego sprzętu i rozwiązań jest bardzo cenna dla uczestników obrad.
   Wierzę, że tegoroczne obrady Sympozjum spełnią Państwa oczekiwania.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik


Dzień I 1 czerwca 2017 r. (czwartek)

Otwarcie obrad - godz. 10.00

Sesja I - godz. 10.15-12.30
Co poszło nie tak jak należy?
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Niepowodzenia w chirurgii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
Niepowodzenia w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter,
Niepowodzenia w pielęgniarstwie
- Mgr Maria Ciuruś, Zakład Nauczania Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalista ds Epidemiologii zakażeń szpitalnych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi,

Dyskusja z udziałem uczestników obrad „Jak to wydarzyło się u mnie ...".

 

Przerwa na kawę - godz. 12.30-13.00Sesja II - godz. 13.00-14.00
Zakażenia w Bloku operacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Dr n. med. Beata Ochocka, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Osiągnięcia higieny od starożytności do dnia dzisiejszego
- Dr n. med. Beata Ochocka
Operacja jako powtórka z bakteriologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
Protokół kontroli wewnętrznej bloku operacyjnego - ważny dokument ochrony przed roszczeniami i nie tylko
- Dr n. med. Beata Ochocka

Dyskusja

 

Przerwa na obiad - godz. 14.00-15.00

 

Sesja III - godz. 15.00-17.30
Sesja video-chirurgii - chirurgia małoinwazyjna.
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP,
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM

Endoskopia interwencyjna
Znieczulenie
Instrumentowanie i instrumentarium

 

Dzień II - 2 czerwca 2017 r. (piątek)
Sesja IV - godz. 9.00-11.30
Organizacja i funkcjonowanie SOR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sali operacyjnej w SOR.
Przygotowanie i prowadzenie:
- Dr n. med. Grzegorz Michalak, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej

 

Przerwa na kawę - 11.30-12.00

 

Sesja V - godz. 12.00-14.00
Relacje międzyludzkie w Bloku Operacyjnym.
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Osobowość chirurga
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
Relacje międzyludzkie w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter,
Relacje międzyludzkie w pielęgniarstwie
- Mgr Ewa Grabowska, Przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

 

Podsumowanie obrad : rozmowa i dyskusja ze słuchaczami.
Prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Do udziału w dyskusji zaproszono Mgr Zofię Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Obiad ok. godz. 14.00


Opłaty:
Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 25 kwietnia 2017 roku - 550 zł
- do 21 maja 2017 roku - 650 zł
- od 22 maja 2017 roku - 750 zł

Pliki do pobrania:
Formularz rejestracyjny pdf >>>,
Formularz rejestracyjny rtf >>>
Program pdf>>>

Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem sympozjum.


Oficjalny sponsor

/


Adres do korespondencji

/


Dokumenty do pobrania:

Formularz rejestracyjny pdf >>>,
Formularz rejestracyjny rtf >>>
Program pdf>>>


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia