Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia

Maria Ciuruś
- wydanie II
- rok wydania: 2013
Zamówienie >>>

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. HIGIENA SKÓRY
ROZDZIAŁ 2. HIGIENA RAN I BŁON ŚLUZOWYCH
ROZDZIAŁ 3. PREPARATY DEZYNFEKCYJNE. PLANY HIGIENY SZPITALNEJ
ROZDZIAŁ 4. STERYLIZACJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WYROBY MEDYCZNE
ROZDZIAŁ 5. HIGIENA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO (Postępowanie z wyrobami medycznymi wielokrotnego użycia)
ROZDZIAŁ 6. HIGIENA SPRZĘTU HIGIENICZNEGO
ROZDZIAŁ 7. HIGIENA POWIERZCHNI
ROZDZIAŁ 8. HIGIENA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH
ROZDZIAŁ 9. ZASADY HIGIENY W CZASIE STOSOWANIA IZOLACJI PACJENTÓW
ROZDZIAŁ 10. HIGIENA ŁÓŻEK I BIELIZNY
ROZDZIAŁ 11. HIGIENA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
 ROZDZIAŁ 13. HIGIENA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH
ROZDZIAŁ 14. HIGIENA ŻYWIENIA I ŻYWNOŚCI

Szczegułowy spis treści >>> 


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia