Zagrożenia infekcyjne z suplementem Identyfikacja zagrożeń infekcyjnych - najnowsze metody diagnostyczne

Jacek Grzybowski

 

Spis treści

Przedmowa
Część 1. WPROWADZENIE DO INFEKCJOLOGII
Rozdział 1.1. Pojęcie infekcjologii - nauki o zakażeniach
Rozdział 1.2. Pochodzenie i ewolucyjne zmiany chorób infekcyjnych
Rozdział 1.3. Klasyfikacja chorób infekcyjnych i transmisja patogenów
Rozdział 1.4. Klasyfikacja drobnoustrojów pod względem zagrożenia ludzi i środowiska
Część 2. ZMANY ZAGROŻEŃ INFEKCYJNYCH
Rozdział 2.1. Ospa prawdziwa - krótka historia długich lat epidemii oraz eradykacji choroby
Rozdział 2.2. Choroby zakaźne w XX w Polsce - dynamika zmian zachorowalności i umieralności
Rozdział 2.3. Poliomyelitis - epidemie i eradykacja choroby
Rozdział 2.4. Eradykacja malarii w USA; zagrożenie Europy importem choroby
Rozdział 2.5. Prognozy zagrożeń infekcyjnych na XXI wiek; nowopojawiające się i nawracające choroby infekcyjne
Część 3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ W XXI WIEKU; WYBRANE TEMATY MONOGRAFICZNE
Zagrożenia stare, wciąż aktualne
Rozdział 3.1. Dżuma - pandemie, epidemie, endemie; czynnik etiologiczny
Rozdział 3.2. Wąglik - walka z chorobą
Rozdział 3.3. Cholera - epidemie i pandemie; zagrożenie Polski
Rozdział 3.4. Włośnica - wciąż nawracająca zoonoza
Rozdział 3.5. Grypa - krótki przegląd epidemii i pandemii; grypa ptasia
Rozdział 3.6. Tularemia - epizoocje i epidemie
Zagrożenia stare i nowe
Rozdział 3.7. Wirusowe gorączki krwotoczne - odkrycia, epidemie i rozwój wiedzy
Rozdział 3.8. Zakażenia intencjonalne; przegląd prób użycia biologicznych środków masowego rażenia
Rozdział 3.9. Zakażenia szpitalne problem, który zawsze będzie aktualny
Zagrożenia nowych czasów
Rozdział 3.10. Meningokokowe zakażenia inwazyjne
Rozdział 3.11. Bakteryjne atypowe zapalenia płuc
Rozdział 3.12. Gorączka Zachodniego Nilu - ekspansja choroby
Rozdział 3.13. Zakażenia patogennymi szczepami Escherichia coli
Rozdział 3.14. Priony i choroby pionowe
Rozdział 3.15. Norowirusowe zakażenia układu pokarmowego
Rozdział 3.16. SARS pierwsza nowa, groźna choroba XXI w.

Suplement

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ INFEKCYJNYCH NAJNOWSZE METODY DIAGNOSTYCZNE
Elżbieta Anna Trafny, Jacek Grzybowski
Rozdział 4.1. Diagnostyczne techniki molekularne uwagi ogólne
Rozdział 4.2. Identyfikacja bakterii dla potrzeb klinicznych w oparciu o analizę polimorfizmu genów kodujących 16S, i 23S rRNA
Rozdział 4.3. Identyfikacja i charakterystyka bakterii w oparciu o detekcję wyznaczników zjadliwości i markerów lekooporności
Rozdział 4.4. Typowanie drobnoustrojów przy użyciu mikromacierzy RNA i mikromacierzy białkowych


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia