Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie
pod redakcją Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Szretera/

- rok wydania: 2007


Spis treści

Przedmowa
Rys historyczny – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Blok operacyjny w strukturze organizacyjnej szpitala – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Blok operacyjny – architektura i komunikacja, uwarunkowania formalno-prawne, planowanie budowy i modernizacji – Mgr. inż. arch. Tomasz Mach, Dr Andrzej Koronkiewicz
Projektowanie i funkcjonowanie bloku operacyjnego – Mgr. inż. arch. Artur Słabiak, Dr Andrzej Koronkiewicz
Zarządzanie blokiem operacyjnym – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Organizacja pracy w bloku operacyjnym. Regulamin i dokumentacja bloku – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Dr Zenon Permoda
Organizacja i funkcjonowanie bloku porodowego - Prof. dr hab. n. med.Krzysztof Czajkowski
Blok operacyjny w otolaryngologii – Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyski, Robert Podskarbi – Fayette, Witold Cieśla
Sala operacyjna w szpitalnym oddziale ratunkowym – Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, Dr Wojciech Żurawiński
Sala wybudzeniowa – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Funkcjonalność bloku operacyjnego operacyjnego sytuacjach kryzysowych – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
Racjonalne wykorzystanie czasu pracy zespołu anestezjologicznego – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
Organizacja pracy zespołów pielęgniarskich – Mgr Maria Ciuruś
Szkolenie – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Szkolenie personelu bloku operacyjnego. Szkolenie lekarzy – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
Systemy jakości w bloku operacyjnym – Mgr Maria Ciuruś
Ryzyko – Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Zakażenia w bloku operacyjnym – Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowski, Alicja Pawińska
Praktyczne aspekty dezynfekcji i sterylizacji – Dr n med. Barbara Waszak
Substancje chemiczne – narażenie zawodowe pracowników bloku operacyjnego– Dr Małgorzata Pośniak, Dr Jolanta Skoworoń
Komfort termiczny pracy personelu bloku operacyjnego – Dr hab. n. med. Iwona Sudoł - Szopińska
Aspekty biomechaniczne pracy personelu bloku operacyjnego – Dr Danuta Roman – Liu, Dr Tomasz Tokarski
Zagrożenia elektromagnetyczne dla pracowników bloku operacyjnego– Dr inż. Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz
Alergiczne kontaktowe zapalania skóry u personelu medycznego – Prof. dr hab. n. med. Marta Kieć - Świerczyńska
Problem zdrowotny personelu sal operacyjnych – alergia natychmiastowa na lateks z gumy naturalnej – Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Bezpieczeństwo wyrobów medycznych stosowanych na sali operacyjnej w świetle prawa i norm polskich i międzynarodowych – Dr inż. Marian Nowicki
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń szpitalnych – Dr Elżbieta JankowskaXVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia